f9683517-4567-4303-9bc2-5e9bb356d5c4
היי Roasting,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: