f7115c67-dd88-48d9-8ecd-b7dde92f4fd9
היי Chen_tzarfati👸,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: