ef96fe57-63d8-48c1-8ca6-1725e03c093a
היי 𝔏𝔦𝔯𝔬𝔫,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: