ed86d277-1aea-420c-b780-6d017c98ccd1
היי Tal,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: