ea88f1f8-0fe1-4a51-b74e-ec7288181298
היי Hadas✨,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: