e5c13d8a-6d12-4cc3-ab2d-3d7e5d8fce54
היי Sailing,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: