e598e322-43e0-4926-aff1-f7db99c16817
היי Rolling,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: