e10e2f0c-4079-497a-b998-2943fbb1b51a
היי Skating,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: