df8905ab-5773-48de-90c2-d9f8778bfe92
היי Sapir,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: