d5df03c5-63d1-4ef4-abbd-2dad8f04003e
היי R,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: