cdfc1b6a-0dc1-4b33-90f5-3b470db71fa8
היי Yuval,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: