c8643b4c-f261-4ed8-9617-67a0a5d9f619
היי Signaling,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: