c8455d4e-0ac1-44b8-8282-0d266b02ea83
היי Rolling,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: