c4e0a688-27a8-4f21-80bc-0a60aee51841
היי Amit,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: