c4dddbf0-2d8e-4bb6-bb02-668463222707
היי Liri,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: