c2a175f1-5548-4216-8a9e-2f8427d94374
היי 🥰shiran_shavit🥰,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: