bf213fae-a7c0-4775-9ad0-c2c21f305473
היי שרי,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: