bce5c589-b2ac-4663-b45c-8a58c058ded7
היי יהב,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: