b13bd7b7-3c82-40cb-9852-f018a0fd7b7e
היי יסמימ,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: