afdf1168-0a62-4d34-9c16-2874051d2d96
היי עדי,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: