ad3fab7d-33fa-45c1-99ea-dcc5f2676ab4
היי 𝓛𝓸𝓻𝓲,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: