9de1b03c-cad3-4c58-a939-1f18b703d5f7
היי Ofek,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: