9d5a7bc5-7c0d-4a78-95b1-0600e7d33282
היי Ringing,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: