9bd12310-a2c9-4260-b26b-b6bdbfcec7e5
היי דנה,
69
ק״ג
משקל נוכחי
65
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
26/03/2020
שלב 1
יעד: 0.5 ק״ג
שלב 2
יעד: 1 ק״ג
שלב 3
יעד: 1.5 ק״ג
שלב 4
יעד: 2 ק״ג
שלב 5
יעד: 2.5 ק״ג
שלב 6
יעד: 3 ק״ג
שלב 7
יעד: 3.5 ק״ג
שלב 8
יעד: 4 ק״ג
שלב 9
יעד: 4.5 ק״ג
שלב 10
יעד: 5 ק״ג
שלב 11
יעד: 5.5 ק״ג