94c7e4ab-165c-46aa-830b-d89dd48c8494
היי Whirring,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: