8e04c6a4-7945-4ff1-9497-17f854ba27d2
היי ❤//𝕟𝕠𝕪,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: