8b9a8c4f-d180-41a3-a7b6-8bfa99facf66
היי Running,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: