8b37ec41-e30b-4793-a73a-cf62cb1753dd
היי אינה,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: