היי מושי,
78
ק״ג
משקל נוכחי
75
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
24/03/2020
שלב 1
יעד: 0.5 ק״ג
שלב 2
יעד: 1 ק״ג
שלב 3
יעד: 1.5 ק״ג
שלב 4
יעד: 2 ק״ג
שלב 5
יעד: 2.5 ק״ג