67f00aa2-2130-41f4-9350-d84f4ee21950
היי Shani,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: