612f8587-6262-447d-8094-7f69a8bb799c
היי Funny,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: