52580b4f-4965-45ca-abc0-90b96e88785a
היי Alma,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: