51436bbc-f923-40db-9f4d-932584231374
היי Shira,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: