505d9179-2f54-4965-9eff-d8ef6274276e
היי Mika,
58
ק״ג
משקל נוכחי
55
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
10/03/2020
שלב 1
יעד: 0.5 ק״ג
שלב 2
יעד: 1 ק״ג
שלב 3
יעד: 1.5 ק״ג
שלב 4
יעד: 2 ק״ג
שלב 5
יעד: 2.5 ק״ג
שלב 6
יעד: 3 ק״ג
שלב 7
יעד: 3.5 ק״ג