4ff0de54-e512-4f53-9d52-1c51b4ba255d
היי שקד,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: