3aa2b99a-59ae-4e79-94c3-b2708666bba0
היי Inbar,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: