3859bd9d-75f6-4a50-97ce-144565f34f85
היי Agam,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: