3568f92a-7763-45a3-bf67-a9aed6b702f8
היי Ilanit,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: