32e07cb8-0506-408a-a974-f1a262871bbd
היי ➖MIC’HAELA,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: