32395f89-d575-446f-9a9b-46294275117f
היי Adi,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: