28354ac1-f8f8-4b43-9b84-5a009d753407
היי Agam,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: