22593082-0685-41d8-bd7e-44ab0efdc3a4
היי Shirel,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: