1eec601a-d207-434d-a70c-99364a96adf5
היי 𝐒𝐡𝐢𝐫,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: