17ae2b3c-245f-4fc1-b83e-343b2e4e19fb
היי Sailing,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: