0dd7a9ee-29b9-49b9-80f8-cab2e332e8f0
היי Sagi,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: