0c6b2504-5381-4891-952b-d3edae69af22
היי Yuval,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: