098e068f-0f93-4a16-80d3-d3cef8a3c570
היי מיטל,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: