03722be5-501b-48f2-a517-3f01dec5b438
היי Leaning,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: