01c48373-a9f3-4a68-a02f-7eb64107b4d1
היי Rinsing,
undefined
ק״ג
משקל נוכחי
undefined
ק״ג
יעד
תאריך שקילה הבא:
תאריך שקילה
שלב
יעד: