התפריט היומי של יצבגיצמ

צהריים

חתכוטלכלו

הערות

הערות

ביניים

חיחחבל

הערות

הערות

בוקר

חבכלובו

הערות

הערות

Salad

ערב

ציגטאגטחא

הערות

הערות

Health Shake

ביניים

לגטאגטאג

הערות

הערות

יצבגיצמ